Skip to main content

Nyheder

Velkommen til Den Filippinske Klub, der holder møder i Frivilligcentret

Velkommen til Den Filippinske Klub, der holder møder i Frivilligcentret

Siden Maria og Nellie fra Filippinerne mødtes første gang på et danskkursus for 27 år siden, har de været venner. Som alle udlændinge i et andet land følte Maria og Nellie et behov for at samles med landsmænd, der havde samme kulturbaggrund, og hvor de kunne støtte hinanden ved fælles udfordringer med sprog og integration. Da de fx blev mødt med ”I skal tage tilbage, hvor I kommer fra!”-tilråb på gaden, var det rart at kunne fortælle hinanden, at alt nok skulle gå. ”Tonen er heldigvis blevet mildere, efter at der er kommet lovgivning om racisme”, siger Maria.

Maria kendte ingen filippinere i Danmark, da hun kom hertil, men gennem klubben har hun mødt flere fra hendes tid i Filippinerne.

Marias historie
Maria mødte sin mand, Ole i Bahrain – en østat i Mellemøsten – hvor de begge arbejdede. Ole var udsendt af sit firma, og Maria sang i et band. Sød musik opstod, men Oles kontrakt løb ud, og de tog hjem hver til sit land. Efter halvandet års fjernkorrespondance rejste Ole til Filippinerne, hvor de giftede sig. De bosatte sig efterfølgende i Danmark og fik med tiden to børn, hvoraf deres datter, Nicole nu er kasserer i Den Filippinske Klub.

”Åh nej, hvad er det for et land, jeg er kommet til? Her er masser af sne, og træerne er døde”, var Marias første tanke, da hun landede i Kastrup. Det var i november måned.

Det var svært at lære dansk, men nu taler begge kvinder sproget flydende. "Han, hun, nutid og datid bruges fx ikke på filippinsk”, fortæller Marias mand Ole. I begyndelsen talte Maria engelsk med sin mand, men efterhånden som der kom børn til, blev sproget mere og mere dansk i familien.

Maria og Nellie føler sig nu som danskere. Deres børn og børnebørn er vokset op her, og Danmark er deres hjem.

Filippinere i Danmark
Mange filippinere er kommet til Danmark som au pair-piger, en del filippinske kvinder bliver dansk gift. Ikke overraskende viser erfaringer, at det er lettere at tilpasse sig det danske samfund, når man kommer hertil som ung. Nellie har set eksempler på kvinder, der bliver dansk gift i en moden alder og flytter hertil. Men selv om de har børn i Danmark, bliver de ofte skilt og vender tilbage til Filippinerne.

Stor jubilæumsfest til november
Der har eksisteret forskellige filippinske klubber i Næstved siden 2001. Den nuværende ”Den Filippinske Klub” er stiftet som forening med vedtægter og CVR-nummer i 2013.

De første år blev møderne holdt privat, men efterhånden som der kom flere medlemmer til, flyttede møderne til Grønnegades Kaserne, og den 28. januar 2023 blev Frivilligcenter Næstved – De Sociale Foreningers Hus nyt mødested, da klubben her kan mødes for et medlemskab på i alt kun 300 kr. for et helt år.

Klubbens 10-års jubilæum fejres lørdag den 18. november 2023 med en stor fest på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Nye medlemmer
Når en nytilflyttet filippiner får udleveret CPR-nummer ved opholdstilladelse, har kommunen været flinke til at informere om klubben. Skulle du ikke have hørt om Den Filippinske Klub, og har du lyst til at vide mere, er du meget velkommen til at skrive til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Medlemskab koster 110 kr. om året (55 kr. for unge singler).

Nye medlemmer er velkomne!

Besøg Den Filippinske Klubs Facebookgruppe

Bestyrelse
Nuværende Bestyrelse består af formand Maria Teresita Hardt, næstformand Nellie Valderama Nielsen, sekretær Mel-Vhi Felizario Nielsen, kasserer Nicole Hardt samt Jin Sørensen. Jay Valderama Nielsen og Luz Hansen er suppleanter.

Maria og Nelli fra Den Filippinske Klub

Maria og Nelli fra Den Filippinske Klub

Andre nyheder


Se flere nyheder

 
Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. 
Artiklen om Den Filippinske Klub er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.

Forening i fokus, Forening i fokus - Find fællesskab

Læs mere …Velkommen til Den Filippinske Klub, der holder møder i Frivilligcentret

 • Læst: 1365

Bisidderne er til for dig

Bisidderne er til for dig

Hvad er en bisidder?
Bisidderne er en gruppe uvildige personer med forskellig faglig baggrund, som stiller sig til rådighed som bisiddere for borgere i Næstved Kommune.

Skal du fx til møde med en sagsbehandler, en læge, på hospitalet, et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Har du brug for hjælp ved ansøgning om hjælpemidler, i forbindelse med boligskifte, kontakt til statsforvaltningen, retten, banken eller til et visitationsmøde, så kunne du måske godt bruge en ”hjælper” til at gå med? Det er selvfølgelig din sag og dig, der taler, men bisidderen hjælper dig med at få overblik i en vanskelig situation.

Han eller hun hjælper dig også til at beslutte, hvad du gerne vil have ud af mødet og støtter dig i at få stillet de relevante spørgsmål undervejs. En bisidder er ulønnet, uvildig og har tavshedspligt.

”Kravet til at fastholde folk på arbejdsmarkedet er blevet skærpet, samtidig med at stress og arbejdsrelaterede sygdomme er øget. Det giver konflikter og til tider alt for lange sagsbehandlingsforløb, der sætter tålmodigheden på prøve”, udtaler Peder Sass fra Bisidderne i Næstved, og han fortsætter: ”Vi savner ofte større respekt for borgerens situation”.

Bisiddernes baggrund er meget forskellig, således er både sygeplejerske, socialrådgiver, sagsbehandler, lærer, studerende, advokat og andre faggrupper repræsenteret. En af kursusdeltagerne tilbød at være koordinator og resten tilkendegav indenfor hvilket arbejdsområde, de bedst kunne fungere som bisidder. Sammensætningen af bisiddere har gennem årene ændret sig, og der er også kommet nye opgaver til.

Det startede for godt 10 år siden
Bisidderne i Næstved startede for godt ti år siden med hjælp fra Frivilligcenter Næstved, som tilbød et bisidderkursus om konflikthåndtering, notatteknik, etik og introduktion til de forskellige myndigheder. Her blev der lagt vægt på, hvor vigtigt respekt, ligeværdighed, gensidighed, tavshedspligt, åbent sind, nænsomhed, ydmyghed og værdighed er i opgaven.

Økonomi og samarbejde
Bisiddernetværket modtager § 18-tilskud til dækning af udgifter til kurser, kørsel, telefon og PR-virksomhed. Det har dog knebet med midler på det seneste.

Bisidderne i Næstved samarbejder med andre organisationer, der også yder bisidderbistand, og de tror på, at samarbejdet med den nye Borgerrådgiver i Næstved Kommune kan forbedre sagsbehandlingen.

Peder Sass fra Bisidderne i Næstved. Privatfoto

Peder Sass fra Bisidderne i Næstved, (privatfoto).

Fremtid
”Behovet for frivillige, uvildige bisiddere bliver desværre ikke mindre i de kommende år. Vi forsøger at få etableret bisidderkurser lokalt, så vi kan rekvirere nye frivillige.” fortæller Peder.

Har du derfor lyst til at lægge et par ekstra øjne og ører til i situationer, som er svære, uforståelige eller uoverskuelige for en borger, så var det måske noget for dig?

Kontakt
Har du brug en bisidder, eller har du selv lyst til at blive frivillig bisidder, så læs mere om Bisidderne i Næstved på www.bisiddernaestved.dk, og kontakt dem på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 50 57 82 85.

Besøg Bisidder Næstveds hjemmeside

Bisiddernes logo med tlf. og hjemmesideadresse

Andre nyheder


Se flere nyheder

Artiklen er skrevet i samarbejde mellem Bisidderne i Næstved og Frivilligcenter Næstved.
Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger.
 

Forening i fokus, Forening i fokus - Bliv frivillig, Forening i fokus - Find fællesskab

Læs mere …Bisidderne er til for dig

 • Læst: 1407

Polsk-Dansk Forening … og lidt historie om polsk indvandring i Danmark

Polsk-Dansk Forening … og lidt historie om polsk indvandring i Danmark

”Det vigtigste er fællesskabet, og at man har lyst til at være sammen med andre” i Polsk-Dansk Forening, erklærer Lidia Szuster, der er formand for foreningen. De fleste medlemmer bor i eller omkring Næstved og der er ca. 20 medlemmer.

Tilbage i 1928 blev foreningen oprettet for at bevare den polske kultur, det polske sprog og de polske traditioner på dansk jord samt for at mindes de nationale rødder og det kulturelle ophav. Gennem årene har den bragt meget glæde, og enkelte medlemmer har endda mødt deres ægtefælle gennem foreningen.

Aktiviteter
Flere gange om året mødes foreningens medlemmer til hyggelige sociale sammenkomster.

Hvert år holder foreningen påske- og julefrokost, hvor deltagerne hver tager en typisk dansk eller polsk ret med til en fælles buffet. De synger sange og taler polsk og dansk på kryds og tværs. Ved sommerfesten, som ofte har 30-50 deltagere med pårørende, står et af medlemmerne for den musikalske underholdning.

Foreningen afholder foredrag og arrangerer ture. De har fx besøgt Holmegaard Værk, Gavnø Park og Gisselfeld og turen gøres mere social med medbragt madkurv og samkørsel.

Et fast punkt på arrangementskalenderen er mindehøjtideligheden for Slaglille-katastrofen den 17. september 1943, hvor ti personer omkom. På denne dato styrtede en engelsk flyver med polsk besætning ned i et hus i Slaglille, og fem danskere indebrændte. Fem polske besætningsmedlemmer omkom også ved den tragiske begivenhed. Hvert år mindes ofrene ved en økumenisk gudstjeneste i Slaglille Kirke med deltagelse af både repræsentanter fra den polske og den engelske ambassade samt Hjemmeværnet. Der lægges kranse ved gravene og spilles trompet med mere. Dagen slutter med en sammenkomst i Frivilligcenter Næstved eller i menighedslokale.

Til næste år er der planlagt stor fejring af foreningens 95 års jubilæum med borgmesterbesøg i Musikstalden på Grønnegades Kaserne.

Historie
Mange polske arbejdere kom til Danmark som landarbejdere fra 1893 til 1929. Der manglede bl.a. arbejdskraft til at luge ukrudt mellem roerne om foråret og til at tage roerne op om efteråret. I 1914 kom der således 14.000 sæsonarbejdere til Danmark og kun 4.500 rejste ud af landet igen. Første Verdenskrig satte imidlertid en stopper for den årlige tilstrømning. Nogle af polakkerne blev efterfølgende jordejere, skabte egne forretninger eller blev håndværkere. Mange blev dansk gift.

Lokalt arbejdede en del i Ladby Teglværk og i Holmegaard Mose med at grave tørv til glasværkets ovne. Gavnø Slot gav også job til mange i mark, stald og husholdning ligesom Gisselfeld og Avnøgården. Dengang var malkearbejdet et kvindejob og foregik med hænderne.

I 1969 og 1970 kom der igen mange polakker til Danmark. På grund af det kommunistiske regimes ”Antizionistiske kampagne” flygtede ca. 3.000 polske jøder til Danmark. De lærte sig hurtigt dansk og fik job. I anden bølge fra 1980 til 1987 kom der ca. 2.500 polske Solidaritets aktivister pga. krigsretstilstand i Polen. Den 1. januar 2020 var der registreret 48.473 indbyggere i Danmark, hvor Polen var deres oprindelsesland ifølge Wikipedia.

”Internettet, sociale medier og sprogundervisning i engelsk gør, at unge polakker, der kommer til Danmark nu, ikke har samme behov for at samles i en forening. Ofte har de allerede job, når de kommer, og de klarer selv kontakt til myndigheder på engelsk. De finder sammen via de sociale medier og andre kanaler på internettet. De er imidlertid også meget velkomne i vores forening – både hvis de har behov for sparring, hjælp eller andet, men også hvis de bare kunne tænke sig at være en del af vores fællesskab”, udtaler Lidia og hun fortsætter: ”Vi har et medlem, der er tredje generation af polske landarbejdere, der flyttede til Danmark. Hun taler det polske sprog flydende, selv om hun er født og opvokset i Danmark. Det er jo også en dejlig ting at kunne tale med den tilbageblevne familie i Polen ved besøg”.

Krigen i Ukraine
Krigen i Ukraine har ulykkeligvis skabt en stor flygtningestrøm. Mange er kommet til Danmark, og kommunikationen er udfordret, da ukrainsk og dansk tilhører forskellige sprogstammer. Tidligere lærte ukrainere og polakker russisk i skolen, hvilket giver dem et fællessprog at kommunikere på. Desuden ligner sprogene polsk og ukrainsk hinanden på samme måde som dansk og svensk, hvilket giver polakker mulighed for at hjælpe med at tolke.

I foråret inviterede foreningen ukrainske flygtninge til påskefrokost i Frivilligcenter Næstved. Lidia hjælper stadig nogle af dem ved behov.

Medlemskab
Polsk-Dansk Foreningen i Næstved er for alle med interesse for Polen. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om foreningen og/eller melde dig ind, er du meget velkommen til at kontakte Lidia Szuster på telefon 5577 0788 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Det er ikke et krav, at man bor i området.

Zapraszamy do naszego Związku!
Velkommen i foreningen!

Lidia Szuster, formand for Polsk-Dansk Forening

Lidia Szuster

Mindehøjtidelighed i Slaglille

FAKTA
 • Kontingent: 100 kr. pr. år – børn under 18 år gratis.

  Kontingent: 100 kr. pr. år – børn under 18 år gratis.

 • Du kan blive medlem uanset nationalitet, alder, politisk ståsted eller religion.

  Du kan blive medlem uanset nationalitet, alder, politisk ståsted eller religion.

 • Ud over foreningen i Næstved findes der polske foreninger i Sønderborg, Ålborg, København, Tågerup og på Fyn.

  Ud over foreningen i Næstved findes der polske foreninger i Sønderborg, Ålborg, København, Tågerup og på Fyn.

 • Kilder...

  Kilder: ”Wikipedia – polske landarbejdere i Danmark” (Polske landarbejdere i Danmark - Wikipedia, den frie encyklopædi) og ”Polske stemmer” af Søren Kolstrup.

Andre nyheder


Se flere nyheder

Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. Artiklen om Polsk-Dansk Forening er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.
 

Forening i fokus

Læs mere …Polsk-Dansk Forening … og lidt historie om polsk indvandring i Danmark

 • Læst: 1218

”Gennem Næstved Senior Motion får jeg et dejligt samvær med andre”, udtaler Finn

”Gennem Næstved Senior Motion får jeg et dejligt samvær med andre”, udtaler Finn

Næstved Senior Motion tilbyder motion til både kvinder og mænd, der ønsker at holde sig i gang uanset alder. Foreningens cirka 800 medlemmer bor i Næstved Kommune, men ”alle kan være medlem uanset alder og bopæl”, fortæller Finn Keld Hansen, der er næstformand i bestyrelsen.

Ud over fysisk motion hjælper samvær med andre også til en sund aldring, således lægger hvert hold stor vægt på det sociale. Motionsholdet Qi Gong afslutter for eksempel deres sæson med restaurantbesøg, i gågymnastik er der indlagt pauser, hvor der hygges med medbragt kaffe og kage ligesom krolf-holdet drikker kaffe i et dejligt lokale ved svømmehallen. Op mod jul lejer Senior Motion én af de store haller i Næstved og inviterer alle medlemmer til en fælles julefrokost.

Om du er til Tai Chi, cykling, yoga, vandgymnastik, almindelig gymnastik, krolf, Qi Gong, Vikingespil eller Petanque, har du mulighed for at finde en motionsform i Senior Motion, som matcher dine ønsker. Som medlem kan du deltage i de aktiviteter, du har lyst og tid til uden ekstra udgift.

Der tilbydes motion året rundt både ude og inde.

Finn
Som bestyrelsesmedlem er Finn med til at ”jævne bunkerne ud, så det bliver sjovt. Senior Motion drives på baggrund af sunde demokratiske principper, hvor alle bliver hørt, og man drager omsorg for hinanden”, siger Finn, og han fortsætter: ”Vi har 45 instruktører. Det er forskelligt, hvor mange instruktører der er tilknyttet de forskellige motionsformer. Ved stavgang går der én instruktør foran vandregruppen og én bagved. Med tre stavgangshold betyder det, at der er behov for seks instruktører. Svømning kræver ud over en instruktør, at der er en livredder til stede. Til gymnastik i Arena Næstved er vi 200 motionister hver torsdag fra 1. september til 1. maj, og én enkelt instruktør klarer hele holdet”.

Finn er ansvarlig for bordtennisholdet, der spiller ved otte borde to gange om ugen. ”Spillerne sørger selv for at køre bordene frem og tilbage før og efter træning. En af spillerne har Parkinson. Han har opdaget, at mens han spiller bordtennis, ryster han ikke. Det er jo en fin bonus at få oveni motionen”, siger Finn og fortsætter ”der er mange andre motionshold/-grupper, som ikke er nævnt her og som er lige så betydningsfulde, som de omtalte”.

Gå ind på www.senior-motion.dk og se alle tilbuddene. Her kan du også tilmelde dig i foreningen.

Aktiviteterne i Senior Motion foregår rundt omkring i Næstved By, cykelholdet kører som udgangspunkt for eksempel ud fra Rådmandshaven.

Finn Kjeld Hansen fra Senior Motion

Næstformand i Senior Motion, Finn Keld Hansen

FAKTA
 • Facebook: Søg på ”Næstved Senior Motions Venner”

  Facebook: Søg på ”Næstved Senior Motions Venner”

 • Kontingent: 400 kr. pr. person

  Kontingent: 400 kr. pr. person

 • Indmeldelsesgebyr 100 kr.

  Indmeldelsesgebyr 100 kr.

 • Bestyrelsen mødes månedligt i Frivilligcenter Næstveds lokaler.

  Bestyrelsen mødes månedligt i Frivilligcenter Næstveds lokaler.

Andre nyheder


Se flere nyheder

Artiklen om Næstved Senior Motion er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.
 

Forening i fokus

Læs mere …”Gennem Næstved Senior Motion får jeg et dejligt samvær med andre”, udtaler Finn

 • Læst: 1223

50+ og jobsøgende – Senior Erhverv giver netværk og hjælper med at finde job

50+ og jobsøgende – Senior Erhverv giver netværk og hjælper med at finde job

Senior Erhverv er et aktivt netværk, der hjælper med at synliggøre seniorer inden for alle fagområder for virksomhederne. Du kan som jobsøgende lægge din profil og CV ind på netværkets hjemmeside, hvor lokale virksomheder kan gå ind og søge efter nye faste medarbejdere, projektmedarbejdere og vikarer. Du kan også få sparring med hensyn til jobansøgning, LinkedIn m.m. fra andre i netværket.

Netværket giver dig ”nye kolleger” i perioden, hvor du er mellem jobs og sammen arbejder I hen mod en ny senioregnet ansættelse. Cirka halvdelen af medlemmerne kommer i job hvert år. Det er derfor lidt af en udfordring konstant at skaffe nye medlemmer, hvilket har stået på i en mange år, faktisk har Senior Erhverv Sydsjælland har lige fejret 20-års jubilæum.

Hjælper hinanden i job
Uanset om du er fleksjobber, opsagt og fritstillet, almindelig jobsøgende eller du måske allerede er gået på efterløn eller pension, men fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv, kan Senior Erhverv hjælpe dig med at finde et job.

Netværket er inddelt i forskellige funktioner, så du kan bruge dine kompetencer og glædes over arbejdsfællesskab og kollegaer mellem ordinære jobs.

 • Du kan blive medlem af kontor- og medlemsgruppen, der også tager sig af at holde åbent hus.
 • Kommunikationsgruppen, der bl.a. arbejder med sociale medier og har kontakt til pressen.
 • It-gruppen holder afdelingens computere kørende og yder it-support til medlemmerne.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og det overordnede planlægningsarbejde.
 • Som medlem af virksomhedsgruppen har du mulighed for at køre med ud på spontane besøg i lokale virksomheder og til andre interessenter. Ved et kort møde gør virksomhedsgruppens medlemmer opmærksom på den fine mulighed arbejdsgiveren har for gratis rekruttering af erfaren, motiveret og stabil arbejdskraft gennem Senior Erhvervs fælles landsdækkende CV-database. Og som en bonus slipper virksomhederne for at skulle sende afslag til en masse ansøgere, der måske er kommet ved annoncering efter arbejdskraft.
  Som regel kører to personer sammen på virksomhedsbesøg.

Af og til gæster foredragsholdere og vikarbureauer afdelingen, Senior Erhverv er med på messer og afholder også selv en del kompetenceudviklende kurser blandt andet i forhold til arbejdet i de forskellige grupper.

Senior Erhverv samarbejder med jobcentre, A-kasser, arbejdsgivere, erhvervsforeninger, uddannelses-institutioner og andre frivillige foreninger.

Landsorganisation
Senior Erhverv er en landsdækkende organisation, der udover den sydsjællandske afdeling består af 21 netværk rundt i Danmark. Senior Erhverv blev oprindeligt etableret i Svendborg i 1995 af nogle jobsøgende ingeniører og bredte sig hurtigt til hele landet. Senior Erhverv Sydsjælland opererer opsøgende i kommunerne Næstved, Ringsted, Faxe og Vordingborg.

Alle netværk drives af ulønnede frivillige og støttes af økonomiske midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). På landsplan er der ca. 2.000 medlemmer, der samarbejder og inspirerer hinanden. Lokalt er der for tiden ca. 130, heraf halvdelen jobsøgende.

Lokalhistorie 20-års jubilæum
I 2001 etablerede Senior Erhverv sig med en afdeling i Teatergade 6, Næstved under navnet Senior Erhverv Sjælland. Tidligere lå byens brandstation på adressen, hvilket inspirerede til slogan’et ”Hurtig udrykning til virksomheder med motiveret og erfaren arbejdskraft”. Det var også den del af historien, der inspirerede til, at fællesskabsstafetten den 21. august 2021 blev transporteret videre fra Senior Erhverv til det sociale værested Café Håbet i en brandbil fra Benløse Frivillige Brandværn.

Da kommunen skulle bruge lokalerne i Teatergade, flyttede netværket i 2006 til Omøvej 9 i Novencos tidligere bygning. Fra 2012-2016 havde Senior Erhverv domicil i forstanderboligen i det gamle vandrehjem Frejasvej 8 for at ende på sin nuværende placering Militærsvinget 13, hvor der er fine rammer for de jobsøgendes aktiviteter. Stevns hørte en overgang også under det sydsjællandske netværk, men er nu afleveret til Køge/Roskilde.

Senior Erhverv var en del af Fællesskabsstafetten i 2021

Tina Wesselhoff fra Frelsens Hær overrækker fællesskabsstafetten til Senior Erhverv ved Flemming Lindegaard. Foto: Senior Erhverv

FAKTA
 • Senior Erhverv Sydsjælland, Militærsvinget 13, 4700 Næstved

  Senior Erhverv Sydsjælland, Militærsvinget 13, 4700 Næstved

 • Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9.00-13.00

  Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9.00-13.00

 • Telefon: 55 77 45 68

  Telefon: 55 77 45 68

 • E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Årskontingent: 120 kr.

  Årskontingent: 120 kr.

 • Indmeldelsesgebyr: 100 kr.

  Indmeldelsesgebyr: 100 kr.

Andre nyheder


Se flere nyheder

Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. Artiklen om Senior Erhverv er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.
 

Forening i fokus

Læs mere …50+ og jobsøgende – Senior Erhverv giver netværk og hjælper med at finde job

 • Læst: 1379