imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Fonde og puljer

Er du en frivillig social forening eller gruppe, er der forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte. Nedenfor kan du finde inspiration til, hvor du kan finde relevante fonde og puljer.

§ 18- og § 79-midler
Frivillige sociale foreninger og grupper, der har medlemmer og/eller målgrupper i Næstved Kommune, kan søge tilskud fra frivillighedspuljen efter servicelovens § 18 og § 79.

Formålet med § 18 er, at støtte frivilligt socialt arbejde, der medvirker til at forbedre forholdene generelt for syge, svage, udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupper. Mens § 79s formål er, at støtte aktiverende og forbyggende tilbud, som fx kan medvirke til at bevare ældre og andre gruppers fysiske, mentale og sociale funktioner.

Din forening kan søge puljerne én gang om året, og ansøgningsfristen er den 1. oktober.
Ansøgningskriterier, ansøgningsskema og yderligere information finder du på Næstved kommunes hjemmeside

Frivilligcenter Næstved afholder i samarbejde med Næstved Kommune informationsmøde omkring ansøgning af de 2 puljer inden ansøgningsfristen. Invitation til informationsmødet bliver annonceret her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.

Offentlige puljer fra Socialministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har en række puljer, der retter sig mod den frivillige sociale indsats. Puljerne giver støtte til foreninger, organisationer, grupper og andre private initiativer. Du kan læse mere om de aktuelle puljer på ministeriets hjemmeside.

Fondsdatabaser og vejvisere til fonde og legater
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.

Du har også mulighed for at abonnere på flere onlinedatabaser over puljer, fonde og støtteordninger, fx via www.puljeguiden.dk og www.fonde.dk.

Desuden kan du finde information om fonde og legater i fonds- og legathåndbøger fx ’Kraks Fonds- og Legatvejviser’ og Billesøe & Baltzers ’Vejviser til legater og fonde’. Begge udgaver fås både i bogform og på cd-rom, og du kan låne/læse dem på bibliotekerne.

Hjemmesiden Fundraising.how indeholder en række gratis artikler og guides, eksempelvis forefindes bl.a. ofte stillede spørgsmål i forbindelse med legatsøgning på vegne af foreninger, som besvares i artiklen "Alt du bør vide om legater og tilskud til foreninger og organisationer".

Få gratis adgang til fonde.dk
Næstved Kommune har en aftale med Fonde.dk, som betyder, at alle foreninger og frivillige i Næstved Kommune gratis kan få adgang til fonde.dk. Fonde.dk er en af Danmarks største online fondsdatabase, og er et rigtig godt sted at starte, hvis din forening vil søge midler til et projekt.

På siden er der løbende nyheder om finansieringsmuligheder, tips og tricks, online-undervisning og god søgefunktion blandt alle de forskellige private og offentlige fonde og puljer, der findes. Siden dækker en bred vifte af emner inden for kultur, natur, fritid, iværksætteri, ældre, børn, arkitektur og meget mere.

For gratis oprettelse, skal du bruge formularen på kommunenens hjemmeside: https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/puljer/fonde-dk.