imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyttige links

Boblberg: www.boblberg.dk
Boblberg er en borger-til-borger portal. Her kan du søge efter alt fra en løbemakker, strikkeklub, frivilligt arbejde til en kaffeven og meget mere. Du kan også svare på andres opslag. Det er gratis at oprette sig som bruger og nemt at komme i gang.

Børne- og Socialministeriet: www.sm.dk
På Børne- og Socialministeriets hjemmeside får du information om ministerets faglige områder og det frivillige sociale arbejde, herunder regeringens politik på frivilligområdet, puljer, servicelovens § 18 og projekter og initiativer på frivillighedsområdet som ministeriet har igangsat eller er involveret i.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk
Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde i Danmark.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe): www.frise.dk
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er landsorganisationen for ca. 80 frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

Frivilligjob.dk: www.frivilligjob.dk
Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Der ligger mere end 2000 opslag fra foreninger og organisationer, der søger frivillige. Det er gratis at bruge frivilligjob.dk, både for dig, der vil være frivillig, og for dig, der søger frivillige til din forening.

Frivilligrådet: www.frivilligraadet.dk
Det nationale Frivilligråd er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Ingerfair: www.ingerfair.dk
Ingerfair er et konsulentbureau med base i København, som beskæftiger sig med bæredygtige frivilligmiljøer. Bureauet afholder både kurser og gratis to-go seminarer og debatter.

Legatbogen: www.legatbogen.dk
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark.

Næstved Frivilligråd: www.naestved.dk/Kommunen/Frivilligraadet.aspx
Næstved Frivilligråd et råd, som har til formål at virke til gavn for borgere i Næstved Kommune gennem frivilligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde. Rådet er oprettet for at optimere samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger i kommunen og Næstved Kommune.

Næstved Kommune: www.naestved.dk/Kommunen/FrivilligtSocialtArbejde.aspx
Det frivillige sociale arbejde i Næstved Kommune tager udgangspunkt i Næstved Kommunes Frivilligpolitik.
Der kan søges tilskud fra frivillighedspuljen efter servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde og servicelovens § 79 til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

TechSoup Danmark: www.techsoup.dk
TechSoup Danmark er en nonprofit-organisation, der tilbyder en række IT-produkter doneret af kendte softwareproducenter til frivillige foreninger og velgørende organisationer mod et mindre administrationsgebyr.

Whistleblowertilbud for det frivillige sociale område: www.whistleblower.frivillighed.dk 
Videregive viden eller mistanke om uhensigtsmæssig eller ulovligheder i foreninger og frivillige sociale organisationer, initiativer og projekter inden for det frivillige sociale område. Du kan anonymt og fortroligt få rådgivning og vejledning.