Skip to main content

Om Gældsrådgivningen

Gældsrådgivning Sydsjælland har eksisteret siden 2012, og er fysisk og organisatorisk placeret i Frivilligcenter Næstved. På den måde deler Gældsrådgivningen mange værdier såvel som praktiske faciliteter med Frivilligcentret.

Vi yder professionel rådgivning om økonomi, gæld og socialfaglige problemstillinger til udsatte borgere. Rådgivningen udføres af frivillige, der har uddannelse, erfaring og kompetencer indenfor økonomi, jura eller socialrådgivning.

Den individuelle rådgivning har til formål at skabe ro og overblik over den pågældende borgers økonomiske situation med henblik på at afklare hvilke muligheder, der kan bidrage til løsning af udfordringerne. Rådgivningen er fortrolig og uafhængig af andre interesser end borgerens (dog altid indenfor lovens rammer, naturligvis).

Derudover tilbyder vi også gruppebasseret oplæg og undervisning, hvor formålet er at formålet er at forebygge dårlig økonomi og gældsproblematikker. Det gør vi ved at øge vidensniveauet omkring privatøkonomi og gæld blandt vores målgruppe, såvel som øge kendskabet til vores rådgivningstilbud.

Rådgivning hos Gældsrådgivningen er gratis.

Finansiering og organisering
Gældsrådgivningen har to deltidsansatte medarbejdere (hhv. projektleder og projektkoordinator), som er ansat til at varetage drift og udvikling af Gældsrådgivningen, så borgere og frivillige kan fokusere på kerneopgaven: Økonomi- og gældsrådgivning.

Vi har modtaget midler fra Socialstyrelsen siden 2012. I perioden 2024-2027 modtager Gældsrådgivningen direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på § 15.75.30.30 til styrkelse af den frivillige økonomi- og gældsrådgivning. Derudover modtager vi driftsmidler fra Næstved Kommune.

Kvalitetsmodel og rådgiveransvar
I Gældsrådgivningen kvalitetsmodel beskrives detaljeret, hvordan Gældsrådgivningen arbejder og fungerer, og hvilke værdier og samarbejdspartnere vi har.

Du kan også læse Gældsrådgivningens almindelige bestemmelser for rådgivning.

Privatlivspolitik og GDPR
I Gældsrådgivningen lægger vi vægt på at passe på dine data og sikre, at dine personlige oplysninger bliver behandlet korrekt. Læs mere om, hvordan vi opbevarer og håndterer dine oplysninger i vores privatlivspolitik.

Klagevejledning
Vi tager dine oplevelser meget seriøst. Vi opfordrer derfor til, at du fortæller os det med det samme, hvis du har en dårlig oplevelse med Gældsrådgivningen. Så kan vi nemlig ændre på det undervejs, og du kan få glæde af vores Gældsrådgivning. Du har mulighed for klage på baggrund af gældende regler.

Gældsrådgivningens postkort 'Her er gode råd gratis'

Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vedlagsfri økonomi- og gældsrådgivning
Gældsrådgivningen har været medlem af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vedlagsfri økonomi- og gældsrådgivning (Vidensfunktionen) siden dennes etablering, og har på den måde været med til at udvikle bl.a. kvalitetsmodellen for økonomi- og gældsrådgivning.

Du kan læse mere om Vidensfunktionen på www.vidensfunktionen.dk.

RådgivningsDanmark
Gældsrådgivningen er akkrediteret af RådgivningsDanmark, som er en brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

For at få kvalitetsstemplet, har vi været igennem en lang akkrediteringsproces, hvor vi er blevet målt og vurderet på en række kriterier inden for temaer som faglig tilgang og metode, kompetencer, ledelse, etik og lovgivning. Selvom vi har fået kvalitetsstemplet, så stopper arbejdet med at løfte og sikre kvaliteten i vores rådgivning ikke her.

Du kan læse mere om RådgivningsDanmark på www.raadgivningsdanmark.dk.

Akkrediteret af Rådgivnings Danmark