Skip to main content

Ansatte i Frivilligcenter Næstved

I Frivilligcenter Næstved møder du en flok engagerede medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig.

Maria Lindahl Strøm, centerleder  i Frivilligcenter Næstved
Maria Lindahl Strøm
Centerleder
 

Maria er centerleder for Frivilligcenter Næstved, og det har hun været siden oktober 2023. Maria arbejder med strategi, vision og administration af Frivilligcentret.

Maria fungerer desuden som sparringspartner og rådgiver for foreninger i forbindelse med Frivilligcenterets kerneydelser bl.a. konsulentopgaver, frivilligformidling, samtaler og match af frivillige med opgaver, vejledning, kompetenceudvikling og netværksdannelser.

Betina Tue Rasmussen. Administrativ medarbejder i Frivilligcentret og projektleder for Gældsrådgivningen
 Betina Tue Rasmussen
Administrativ medarbejder i Frivilligcentret og projektleder for Gældsrådgivningen
 

Betina har en todelt rolle. Hun er administrativ medarbejder med en bred opgavepalette og bistår ved de fleste kerneydelser i Frivilligcentret.

Derudover er Betina projektleder for Gældsrådgivning Sydsjælland, som tilbyder uvildig og gratis rådgivning til gældsramte borgere. Hun er ansvarlig for den daglige drift og videreudvikling af Gældsrådgivningen.

Else Marie Munther, kommunikationsmedarbejder hos Frivilligcenter Næstved
Else Marie Munther
Kommunikationsmedarbejder
 

Else Marie er kommunikationsmedarbejder med grafiske opgaver som design og layout af årsskriftet, vejviseren m.m. Hun står også for at skrive og layoute vores månedlige nyhedsbrev.

 

 

Anne Damsbo, kommunikationsmedarbejder hos Frivilligcenter Næstved
Anne Damsbo
Kommunikationsmedarbejder
 

Anne beskæftiger sig med visuel og skriftlig kommunikation blandt andet på de sociale medier. Inden for visuel kommunikation hører ud over fotografering også videoproduktion.

 

 

 

Maj-Britt Øgelund, centermedarbejder hos Frivilligcenter Næstved
Maj-Britt Øgelund
Centermedarbejder
 

Maj-Britts arbejdsopgaver består bl.a. i at passe receptionen, indkøb, aftaler omkring maleriudstillinger, klargøring/oprydning/opfyldning efter dagens møder i huset og meget andet.

Derudover er Maj-Britt også tovholder på Frivilligcentrets netværksprojekt, 'Netværkscaféen'.

 

Maj-Britt Øgelund, centermedarbejder hos Frivilligcenter Næstved
Thomas Petersen
Servicemedarbejder
 

Thomas opgaver består i havearbejde og oprydning. Han hjælper derudover også til med rengøringen sammen med Maj-Britt.