Skip to main content

Om Frivilligcentret

Frivilligcenter Næstved har eksisteret siden 1995 og er et de ældste af landets 70 frivilligcentre, som er samlet under FriSes (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) paraply. Her arbejder vi for at støtte op om borgere, frivillige fællesskaber og foreningsliv og derigennem at være med til at skabe sammenhængende lokalsamfund, hvor alle kan finde hjælp i en svær livssituation eller til at engagere sig frivilligt.

Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, der har et socialt sigte. Du er altid velkommen til at kontakte os i Frivilligcenter Næstved for at høre mere om muligheden af at:

  • Finde hjælp personligt
  • Engagere sig som frivillig eller finde frivillig hjælp
  • Få kendskab til de mange lokale aktører
  • Etablere en frivillig gruppe eller forening
  • Igangsætte nye tiltag eventuelt sammen med andre aktører
  • Få frivillige aktiviteter synliggjort
  • Finde midler til at gennemføre aktiviteter
  • Deltage i fælles aktiviteter som den nationale Frivillig Fredag
  • Få frivillig-faglige input via kurser og medlemsmøder
  • Benytte Frivilligcentrets andre tilbud fx lån af lokaler som foreningsmedlem.

Mangfoldighed, udfoldelse og deltagelse
I Frivilligcenter Næstved er der let adgang for alle til at deltage i den aktivitet i huset, man kan se sig selv i. Her kommer en mangfoldighed af mennesker, foreninger og frivillige grupper. Vi orienterer om de mange muligheder - også om dem, som findes andre steder i Næstved Kommune.

Her finder du hjælp til personlige udfordringer, til at blive frivillig og dermed støtte op om andre eller om en sag med et socialt eller sundhedsmæssigt fokus.

Kvalitet, samarbejde og sammenhængskraft
Vi tilbyder vidensdeling for at sikre det bedst mulige grundlag for det frivillige arbejde. I Frivilligcentret er vi selv opmærksomme på at sikre kvalitet i arbejdet. Når vi udvikler nye indsatser, sker det ofte med andre for sammen at skabe udvikling og trivsel på et fagligt grundlag og for at være med til at binde Næstved Kommune sammen.