imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt "Aktivitetsvært"

I 2016 har selvhjælpsprojektet i samarbejde med Næstved Sundhedscenter startet projektet ”Aktivitetsværter”. Her hjælper frivillige aktivitetsværter grupper fra Sundhedscenterets forløb til fortsat at mødes i et netværk efter forløbets afslutning.

Formålet med projektet er at igangsætte forebyggende selvhjælpsgruppe med forskellige samværsaktiviteter. Det kan være motionsaktiviteter, samtalecafeer, foredrag m.m. Fælles for aktiviteterne er, at det er deltagerne, der i samspil med den frivillige aktivitetsvært beslutter indholdet i aktiviteterne.

Aktivitetsværtens rolle er at hjælpe gruppen med de forhindringer, der måtte opstå, så de lidt efter lidt kan stå på egne ben. Aktivitetsværten kan hjælpe gruppen med at finde frem til, hvad de hver især gerne vil mødes om, samt planlægge hvordan deltagere finde frem til egne og fælles mål. Aktivitetsværten skal altså understøtte de initiativer deltagerne byder ind med og samtidig finde inspiration til mulige nye aktiviteter.

Målgruppen er borgere i alderen 18-90 år, der har gennemført patientskolen ved Sundhedscentret, eller borgere som henvender sig direkte til Frivilligcentret. Borgerne kan være ufrivillig ensomme, der i forbindelse med en overgangsfase i livet har brug for særlig støtte pga. dårlig trivsel og/eller fysisk/psykisk sygdom.

Projekt ”Aktivitetsvært” har tidligere været delvist finansieret af Socialstyrelsen. Selvhjælpsprojektet og projektet "Aktivitetsvært" fik ikke PUF-midler i 2018, men vi fortsøtter med at søge efter midler til fortsætte og udvikle projekterne.

Er du interesseret i at blive deltager i en gruppe eller frivillig aktivitetsvært, eller vil du bare høre mere om projektet, så kan du kontakte Frivilligcenter Næstved på tlf. 55 77 62 43 eller adm@frivilligcenter-naestved.dk.