Skip to main content

Forening i fokus - Bliv frivillig

Bisidderne er til for dig

Bisidderne er til for dig

Hvad er en bisidder?
Bisidderne er en gruppe uvildige personer med forskellig faglig baggrund, som stiller sig til rådighed som bisiddere for borgere i Næstved Kommune.

Skal du fx til møde med en sagsbehandler, en læge, på hospitalet, et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Har du brug for hjælp ved ansøgning om hjælpemidler, i forbindelse med boligskifte, kontakt til statsforvaltningen, retten, banken eller til et visitationsmøde, så kunne du måske godt bruge en ”hjælper” til at gå med? Det er selvfølgelig din sag og dig, der taler, men bisidderen hjælper dig med at få overblik i en vanskelig situation.

Han eller hun hjælper dig også til at beslutte, hvad du gerne vil have ud af mødet og støtter dig i at få stillet de relevante spørgsmål undervejs. En bisidder er ulønnet, uvildig og har tavshedspligt.

”Kravet til at fastholde folk på arbejdsmarkedet er blevet skærpet, samtidig med at stress og arbejdsrelaterede sygdomme er øget. Det giver konflikter og til tider alt for lange sagsbehandlingsforløb, der sætter tålmodigheden på prøve”, udtaler Peder Sass fra Bisidderne i Næstved, og han fortsætter: ”Vi savner ofte større respekt for borgerens situation”.

Bisiddernes baggrund er meget forskellig, således er både sygeplejerske, socialrådgiver, sagsbehandler, lærer, studerende, advokat og andre faggrupper repræsenteret. En af kursusdeltagerne tilbød at være koordinator og resten tilkendegav indenfor hvilket arbejdsområde, de bedst kunne fungere som bisidder. Sammensætningen af bisiddere har gennem årene ændret sig, og der er også kommet nye opgaver til.

Det startede for godt 10 år siden
Bisidderne i Næstved startede for godt ti år siden med hjælp fra Frivilligcenter Næstved, som tilbød et bisidderkursus om konflikthåndtering, notatteknik, etik og introduktion til de forskellige myndigheder. Her blev der lagt vægt på, hvor vigtigt respekt, ligeværdighed, gensidighed, tavshedspligt, åbent sind, nænsomhed, ydmyghed og værdighed er i opgaven.

Økonomi og samarbejde
Bisiddernetværket modtager § 18-tilskud til dækning af udgifter til kurser, kørsel, telefon og PR-virksomhed. Det har dog knebet med midler på det seneste.

Bisidderne i Næstved samarbejder med andre organisationer, der også yder bisidderbistand, og de tror på, at samarbejdet med den nye Borgerrådgiver i Næstved Kommune kan forbedre sagsbehandlingen.

Peder Sass fra Bisidderne i Næstved. Privatfoto

Peder Sass fra Bisidderne i Næstved, (privatfoto).

Fremtid
”Behovet for frivillige, uvildige bisiddere bliver desværre ikke mindre i de kommende år. Vi forsøger at få etableret bisidderkurser lokalt, så vi kan rekvirere nye frivillige.” fortæller Peder.

Har du derfor lyst til at lægge et par ekstra øjne og ører til i situationer, som er svære, uforståelige eller uoverskuelige for en borger, så var det måske noget for dig?

Kontakt
Har du brug en bisidder, eller har du selv lyst til at blive frivillig bisidder, så læs mere om Bisidderne i Næstved på www.bisiddernaestved.dk, og kontakt dem på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 50 57 82 85.

Besøg Bisidder Næstveds hjemmeside

Bisiddernes logo med tlf. og hjemmesideadresse

Andre nyheder


Se flere nyheder

Artiklen er skrevet i samarbejde mellem Bisidderne i Næstved og Frivilligcenter Næstved.
Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger.
 

Kender du Dansk Folkehjælp?

Kender du Dansk Folkehjælp?

Dansk Folkehjælps fornemmeste opgave er at drive indsatser, der skaber størst mulig effekt og forandring for de mest udsatte i Danmark. Derudover er organisationen også til stede internationalt med både nødhjælp og med udviklingshjælp. Engagerede frivillige lægger hvert år en stor indsats her inden for socialt arbejde, førstehjælp og forebyggelse samt indsamling af midler til brug for hjælp til udsatte grupper i Danmark og udlandet.

”Børnefamilierne, der modtager hjælp fra Dansk Folkehjælp, er virkelig pressede”, udtaler Mark, der oplever, det er fedt at se effekten af det sociale arbejde. Mark hjælper lokalafdelingerne i hele Danmark med rekruttering og fastholdelse af nye frivillige samt organisering af frivilligarrangementer. Lige nu er han fødselshjælper for en lokalafdeling i Næstved.

Frivillige søges i Næstved
Dansk Folkehjælp meldte sig ind i Frivilligcenter Næstved i januar 2023 med henblik på at starte en lokalafdeling i området. Afdelingens medlemmer holder møder i Frivilligcentrets lokaler og har på nuværende tidspunkt engageret sig i julehjælp-indsamling. På sigt ønsker afdelingen også at opbygge et samaritter-korps, som blandt andet kan hjælpe til ved større events, men det kræver flere medlemmer.

Tom Larsen er en af de nye i Næstved Afdelingen. Han har arbejdet som frivillig i Dansk Folkehjælp de seneste to år. ”Jeg elsker at hjælpe andre og gøre en forskel. Sidste år var jeg med på en ferielejr som frivillig. I år er jeg ferieleder det ene sted og tager med en anden afdeling som frivillig.

Lige nu er vi en håndfuld frivillige, som er direkte tilknyttet afdelingen i Næstved, da den er under oprettelse, men frivillige under Dansk Folkehjælp, der bor i Næstved kommune, vil blive flyttet over, så de hører under Næstved Afdeling.

Er du interesseret i at blive frivillig i Næstved, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at sende mig en mail på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., udtaler én af de nye i Næstved Lokalafdeling, Tom Larsen.

Bred vifte af hjælpeopgaver
Nævnt i flæng finansierer organisationen Skolestarthjælp, Feriehjælp og Konfirmationshjælp i form af gavekort og mere langsigtede indsatser som et samlingssted for særligt udsatte familier. De har også tilbud målrettet ensomme ældre, som kan deltage i sociale aktiviteter og opbygge nye relationer, der gavner deres selvværd og mindsker helbredsmæssige udfordringer.

I samarbejde med Velux Fonden har Dansk Folkehjælp en litteraturgruppe for synshandicappede, hvor de hører lydbøger og taler om bøgerne.

Da stigende energipriser og inflation pressede fattige og udsatte familier ekstra hårdt, uddelte Dansk Folkehjælp i samarbejde med kommunerne 24,3 mio. kr. ud til 12.626 familier - hovedsageligt til enlige forsørgere på overførselsindkomst. Organisationen yder også gratis anonym økonomisk rådgivning til borgere - enlige og familier - der er i økonomiske vanskeligheder. En frivillig rådgiver kan fx hjælpe borgeren med at blive hørt i samtaler med kommunen og oplyse om rettigheder.

Sideløbende med alle aktiviteter arbejder organisationen med synliggørelse af konsekvenserne ved social og økonomisk ulighed i samfundet for den brede offentlighed. I 2021 var der fx 54.000 fattige børn i Danmark.

Mange har sikkert mødt Dansk Folkehjælps samaritter på markeder og festivaler. Foreningen faciliterer førstehjælpskurser, uddanner førstehjælpsinstruktører og har tilknyttet netværk af hjerteløbere, der har mulighed for at løbe frem til den skaderamte og yde hjælp i de vigtige minutter, inden ambulancen når frem.

Rundt om i landet driver Dansk Folkehjælp 11 genbrugsbutikker, hvor overskuddet går til socialt arbejde.

Hvem kan søge hjælp gennem Dansk Folkehjælp og hvordan?
Da kriterierne for at søge om hjælp er forskellige for de forskellige indsatser henvises til hjemmesiden folkehjaelp.dk. Alle ansøgere bliver screenet af deres hjemkommune for at sikre, at hjælpen lander hos dem, der har allermest brug for den.

”Vi sender snart mere end 1.000 børnefamilier på gratis sommerferie med frivillige feriehjælpere på sidelinjen. Familierne får et pusterum fra en hverdag præget af afsavn og kommer hjem rige på oplevelser. Det er familier, der ellers skulle undvære aktiviteter, som mange af os tager for givet”, udtaler Mark.

Du kan også hjælpe ved at give et bidrag
Via hjemmesiden folkehjaelp.dk har du mulighed for at sende et beløb direkte videre til de svageste i samfundet. Du kan enten vælge at dedikere din donation til en indsats efter eget ønske eller give det som en generel donation. Flere firmaer samarbejder med Dansk Folkehjælp fx Louis Nielsen, hvor økonomisk trængte borgere kan få gratis synstest og briller.

Historie
Under en arbejdsulykke i Cirkusbygningen i 1907 kom flere arbejdere alvorligt til skade, og deres arbejdskolleger så hjælpeløst til. Ulykken blev den direkte årsag til, at malersvenden Frederik M. Nielsen tog initiativ til at stifte ”Arbejdernes Samaritter Forening”, som vi i dag kender som Dansk Folkehjælp.

Hovedkontoret flyttede i 2014 fra Holeby på Lolland til Nykøbing Falster.

Fakta:

  • Dansk Folkehjælp har base i Nykøbing F.
  • 30 lokalafdelinger fordelt over hele landet
  • Mere end 1.000 aktive medlemmer
  • Mere end 1.000 frivillige
  • Medlemskab koster 150 kr. pr. år. Giver adgang til aktiviteter, kurser og frivilligweekend
  • I 2022 uddelte Dansk Folkehjælp jule-gavekort til 12.829 trængte børnefamilier – til en værdi af 21.167.850 kr. Pengene kom fra fonde, erhvervslivet og private.
Børn i skumbadskamp. Fotograf: Kasper Wielandt

Børn i skumbadskamp. Fotograf: Kasper Wielandt

Andre nyheder


Se flere nyheder

Natteravnene våger, mens byen sover

Natteravnene våger, mens byen sover

Så går I her hele natten uden at få penge for det. Fedt. Bare min mor og far også ville det”. Sådan lyder det fra én af de unge, som Ulla møder en tidlig nattetime. Imidlertid føler hun, at hun får meget for sine ture som natteravn: ”Jeg oplever glade mennesker og får en masse knus og kram”.

18 år som natteravn
Ulla blev natteravn som 40-årig, da en nabo spurgte, om det kunne være noget for hende. Årligt går hun 5-6 natteture i Næstved Bymidte. På turene giver hun sig god tid til at lytte og tale med børn og unge – på de unges initiativ.

Det er dejligt, når de unge kommer hen og siger hej og får et bolsje eller ønsker at tage en selfie med os. Vi har altid lommerne fyldt med bolsjer og kondomer. Det er nemmere for de unge at tage kontakt, når de ved, at de bare kan spørge efter et bolsje eller et kondom. Ofte spørger de efterfølgende om andre ting, der er svære at komme alene med”, siger Ulla.

Ulla nyder de frivillige natteravnes forskellighed. Som hun siger: ”Vi kommer fra mange forskellige erhverv. I Næstved er der blandt andet en direktør, en kaptajn, murer og sygeplejerske. Jeg selv er tidligere dagplejemor og køkkenleder, og det giver anledning til mange spændende samtaler, hvor vi får indblik i hinandens arbejdsliv.”. Herudover har Ulla fået et stort netværk i natteravnene, hvoraf hun ses privat med flere af dem.

Ulla er også med i bestyrelsen for Natteravnene samt i Næver Zone. I samarbejde med SSP og politi arbejder sidstnævnte på at gøre Næstved til et mere sikkert sted at færdes i mørket blandt andet ved opsætning af flere gadelamper og overvågningskameraer.

Natteravnene i Næstved
Natteravnene går i bymidten, hvor de unge færdes. De er let genkendelige på deres gule jakker. Typisk går de fredag og lørdag fra klokken 24 til 03 kun afbrudt af en enkelt pause i deres værested ”Arresten” i Grønnegade. Om sommeren udvider de området til også at dække Rådmandshaven og området omkring den fritlagte Suså. Tidspunktet for vandringerne udvides også, men hver natteravn går dog ikke mere end tre timer, så tager andre over. På sidste skoledag, kulturnat og ved andre foreningsarrangementer er de også at finde i nattelivet.

Natteravnene færdes på gaden, i bus og tog, men går aldrig ind, hvor unge morer sig som fx ungdomsklubber, værtshuse og diskoteker. De går tre personer sammen på tværs af køn, alder, religion og status. I Næstved er der ca. 52 natteravne fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder.

De unge er generelt rigtig gode til at passe på hinanden. Når der er én, der fx har fået for meget at drikke, kontakter vennerne os, så vi kan hjælpe med at få fat i forældrene eller i alvorlige tilfælde en ambulance”.

Natteravnene griber aldrig ind fysisk, hvis der er optræk til ballade, men ofte stopper stridsparterne ved den blotte tilstedeværelse af de tre gule jakker. ”Hvis der opstår en livstruende situation, griber vi selvfølgelig ind, men det gør vi som privatpersoner”. Natteravnene yder heller ikke rådgivning. ”Vi observerer og uddeler kram, hvor der er behov.”, siger Ulla.

Natteravnene i Næstved er vært ved Nordisk Natteravn
Den 9. september 2023 inviteres alle natteravne i Danmark og Grønland til Næstved. Op til 250 natteravne mødes til kaffe og morgenbrød i JB10 i Jernbanegade. Herefter er det planen at gæsterne skal se gavlmalerier og sejle med ”Friheden”. Der skal også tages et stort fællesfoto på trappen ved Kvickly.OM aftenen holdes en kæmpefest kun for natteravnene og i tråd med at Natteravnene passer på de unge, kommer Næstved Ungdomsskole og underholder.

Ulla arbejder nu som pædagogisk assistent, og det pædagogiske skinner da også igennem, når hun fx siger til unge, der er i gang med hærværk på blomsterkrukkerne i Grønnegade. ”Er I ved at plante blomster, må vi ikke være med?” eller når hun siger ser en gruppe unge sidde og hygge sig et sted omgivet af en masse skrald og siger: ”Det er dejligt, at skraldespanden er fyldt, når I går herfra, så den kan blive tømt til næste gang, I kommer”,

Ullas egne tre børn var små, da hun begyndte som natteravn. Nu er de voksne og har gjort hende til bedstemor fem gange. Hvem ved, måske møder hun børnebørnene i Næstveds gader om nogle år, når de begynder at gå i byen?

Kunne du tænke dig at prøvetur for at se, om det var noget for dig at blive Natteravn, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på tlf. 28 50 00 12.

Billede af en natteravn

Foto: Natteravnene.

Faktaboks om Natteravnene i Næstved

Andre nyheder


Se flere nyheder

Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. Artiklen om Natteravnene i Næstved er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.

Samarbejde mellem patientforeninger

  • Intro billede:

Samarbejde mellem patientforeninger

Mange har mere end én sygdom at slås med, og det kan derfor være en fordel, at flere patientforeninger går sammen om foredrag og arrangementer. På den måde kan erfaringer udveksles på tværs, som Osteoporoseforeningen og Gigtforeningens lokalafdelinger har gjort med et foredrag i september.

Hvordan opstod idéen til samarbejdet og formål

Ofte hænger knas med led og knogler sammen, fordi medicinsk behandling af gigt kan forårsage forøget kalktab i knoglerne. Det er derfor vigtigt at få talt med lægen om netop din risiko”, udtaler Lis Hummel fra Gigtforeningen.

Det var Kirsten fra Gigtforeningen, der fik idéen til et foredrag på tværs af patientforeningerne, da hun tilfældigt kom til at sidde ved siden af én fra Osteoporoseforeningen ved et arrangement. De kom til at tale om gigtmedicins bivirkninger i form af knoglenedbrud. Efterfølgende kontaktede hun en ekspert og foredragsholder på området, og et samarbejde på tværs af patientforeninger var skabt.

Økonomisk kan vi bedre løfte opgaven, når vi går sammen to foreninger”, udtaler Anne Marie fra Osteoporoseforeningen og Anita supplerer: ”Vores organisationer kan også spare med hinanden omkring fx fondssøgninger og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. I Faxe Kommune afholdes ét årligt møde for Sundhedsnetværket i Frivilligrådet i Faxe Kommune. Det kunne måske være en idé for andre kommuner at tage op for at fremme samarbejder på tværs af patientforeninger?

Foredrag: Gigtmedicin medfører knogleskørhed

Onsdag den 4. september 2024 kl. 18.00-20.00 holder overlæge Pia Eiken fra Bispebjerg Hospital foredrag om gigtmedicin og dets mulige bivirkninger i forhold til knogleskørhed.

Du kan høre foredraget i Musikstalden, Grønnegade 10, 4700 Næstved, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne.


Pris: 50 kr. for medlemmer, 80 kr. for ikke medlemmer. Prisen er inkl. sandwich og vand i pausen og betaling sker via MobilePay ved tilmelding eller kontant med fremmøde.

Tilmelding til Gigtforeningen: https://gfsydsjaellandmoen.nemtilmeld.dk/28/, mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 22 14 22 75.

Tilmelding til Osteoporoseforeningen: https://st.nemtilmeld.dk/ eller sms/tlf. 31 78 92 34 (Anne Marie).

Læs mere om arrangementet:Kultunaut.dk: https://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=17465213

Personlige historier

Anita fra Osteoporoseforeningen: ”Da jeg fik diagnosen knogleskørhed, blev jeg efterladt med stor frustration over, hvor få oplysninger om sygdommen jeg fik fra sundhedsvæsenet. Jeg meldte mig ind i den lokale afdeling af Osteoporoseforeningen og fik her den viden, jeg havde brug for samt håb for fremtiden med sygdom via foredrag. Foreningen tilbyder også personlig telefonisk vejledning med læge, sygeplejerske, diætist og fysioterapeut.

På et tidspunkt kom jeg i bestyrelsen og for halvandet år siden formand. Jeg er rigtig glad for at være frivillig i Osteoporoseforeningen, hvor vi har et godt netværk. Vi udvikler nye tiltag lokalt og er meget lydhør overfor medlemmernes ønsker”.

Lis fra Gigtforeningen: ”Jeg har haft gigt i rigtig mange år. På et tidspunkt blev jeg henvist til Sano Rehabiliteringscenter i Skælskør. Det ophold fik jeg meget ud af og efterfølgende meldte jeg mig ind i Gigtforeningen bl.a. for at give lidt tilbage ved at arbejde som frivillig. Nu er jeg kasserer. Jeg har smerter døgnet rundt. Min medicin er bl.a. at engagere mig i foreningsarbejdet. Det giver mig utroligt meget at kunne hjælpe andre ved at fortælle, hvor de kan hente rådgivning, støtte og hjælp i deres situation med gigt.

På et tidspunkt i mit sygdomsforløb stødte Osteoporose så til, det har ikke gjort det nemmere. Min højde er reduceret fra 160 til 144 cm pga. sammenfald i ryggen, og det går kun én vej. Men jeg håber at kunne overbevise andre om, at man stadig kan meget. Vi kan fx stadig tage på skovtur eller lave snobrød over bål”.

Gigtforeningen

Som medlem af Gigtforeningen får du viden og gode råd. Du får også personlige medlemsfordele i webshoppen, på ferier og til arrangementer. Samtidig støtter du en god sag for 340 kr. om året.

Gigtforening Sydsjælland Møn breder sig over fire kommuner: Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Foreningen har en vision om at danne lokalgrupper på henholdsvis Møn og i Faxe/Stevns, da den geografiske spredning i foreningen er stor ved cafémøder og udflugter. Lige nu er der lokalgrupper i Vordingborg og Næstved.

Kunne du tænke dig at blive medlem af Gigtforeningen, så kontakt Lis Hummel på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 22 14 22 75. Læs mere på www.gigtforeningen.dk

Osteoporoseforeningen

Som medlem i Osteoporoseforeningen kan du møde andre i samme situation og få gratis hjælp og ekspertrådgivning. Samtidig støtter du knoglesagen og er med til at sætte fokus på sygdommen, der både rammer mænd og kvinder.

Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Storstrøm dækker Næsted, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Afdelingen afholder fire foredrag om året i Næstved Kommune. Én gang om måneden holdes knoglecafé i Frivilligcenter Næstved, hvor der også er indlagt gåtur med øvelser i naturen. Her bliver udvekslet problematikker med sygdommen blandt medlemmerne og dagens nyheder bliver vendt over en kop kaffe/te.

Kom med i netværket og bliv medlem af Osteoporoseforeningen: sms KNO til 1217, skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til 86 13 91 11. Få mere information på www.osteoporose.dk

Frivillig kasserer søges
Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel og blive kasserer i vores bestyrelse? Link til kasserer job i Osteoporoseforeningen finder du her: https://frivilligjob.dk/job/148888/vil-du-vaere-kasserer-i-osteoporoseforeningens-lokalafdeling-storstrom.

Foreninger: Samarbejd på tværs!

Sundhedsvæsenet er opdelt, men det er vi mennesker ikke. Derfor giver det god mening at se på helheden – og på, hvad der er vigtigt for den enkelte. Måske Depressionsforeningen og Bedre Psykiatri kunne have glæde af at gå sammen om arrangementer? Måske flygtningeorganisationer kunne skaffe tøj til nytilflyttere i genbrugsbutikker? Måske foreninger omkring børn, unge og ældre kunne samarbejde?

Vi i Frivilligcenter Næstved ser mange muligheder og hjælper jer gerne videre, så tøv ikke med at ringe eller skrive til os for sparring på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 55 77 62 43.

Foto af Lis og Kirsten fra Gigtforeningen og Anita og Anne Marie fra Osteoporoseforeningen

Fra venstre: Lis og Kirsten fra Gigtforeningen, Anita og Anne Marie fra Osteoporoseforeningen

Gigtforeningens logo
Osteoforoseforeningens logo
Foto af overlæge Pia Eiken

Overlæge Pia Eiken fra Bispebjerg Hospital holder foredrag om gigtmedicin og dets mulige bivirkninger i forhold til knogleskørhed


Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. Artiklen om samarbejdet mellem Gigtforeningen og Osteoporoseforeningen er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.

Andre nyheder


Se flere nyheder

Ventilen gør ungdommen mindre ensom

Ventilen gør ungdommen mindre ensom

Er du ung og føler dig ensom? Så bliv en del af Ventilen og se frem til en stor personlig udvikling.

Ventilen er en frivillig social organisation, som har til formål at gøre ungdommen mindre ensom. Den opstod i 1993, hvor det var et sted for unge, der døjer med ensomhed. I dag er Ventilen en landsdækkende organisation, som har 25 lokalafdelinger spredt ud i de forskellige større byer landet over.

Ventilen er i dag et sted for unge mellem 15 og 25 år, som kommer hvis de enten føler sig uden for fællesskabet eller generelt ikke føler de har nogle tætte venner. Ventilen er et sted med plads til alle og hjælper unge med at give dem mod til at finde deres sociale kompetencer frem igen. Hos Ventilen er der hver tirsdag klokken 17-21 en aktivitet, som for eksempel madlavning eller noget andet hyggeligt. Dette er med til at skabe et sammenhold på kryds og tværs af de unge, som alle deler den samme usikkerhed, nemlig at føler sig alene.

De unge mennesker kommer ofte hos Ventilen, hvis der er sket et skift i deres liv, da det er her de begynder at kunne føle sig ensomme. Det kan være skiftet fra Folkeskole til Gymnasie og skilsmisse mellem forældrene. Nogle af de unge, der er benytter Ventilen kan også have fået et lavt selvværd, da de kan været blevet mobbet hele deres liv. Det kan blandt andet være på skoler, fritidsklubber eller digitalt over de sociale medier. Ditte Rasmussen har oplevet at mange af de unge kommer til Ventilen, fordi de netop har fået lavere selvværd eller ikke føler sig gode nok. ”Jeg kan blive sur over, at der stadig er den her mobning i folkeskolerne”.

Ditte Rasmussen er frivillig i Ventilen Næstved, og har været det i 10 år. Ditte er 28 år og studerer til socialrådgiver, og hendes hjerte banker for at være frivillig og hjælpe de unge. ”Jeg synes det er megafedt at være frivillig, jeg bliver aldrig træt af at se de unge, som udvikler sig. Og jeg føler, at jeg gør en kæmpe forskel for de unge, men også for mig selv”.

Mange unge har svært ved at indse at de faktisk går og er ensomme eller ikke har så mange rigtige venner, og dette skyldes at ensomhed er blevet et tabu, så derfor har man i Ventilen muligheden for at være anonym.

De unge i Ventilen deler ikke kun deres tanker om at være ensom, de danner også et helt unikt fællesskab med de andre unge. Nogle gange tager Ventilen ind til Fredagsrock i Tivoli, og Ditte Rasmussen er helt vild med det ”Det sgu fedt at give dem de her oplevelser”.

Ditte Rasmussen bliver aldrig træt af at være frivillig i Ventilen. Som hun selv siger, har hun været det i 10 år, hvilket er meget lang tid, men igen ”Hjertet ligger hos Ventilen og sådan tror jeg de fleste frivillige i Ventilen har det". Hun nævner også, at nogle af hendes bedste venner er i dag nogle hun er startet som frivillig med. Derudover er prikken over i’et at se de unge som gennemgår en helt fantastisk personlige udvikling.

De fleste unge er i Ventilen i cirka et halvt til et helt år, eller tre til fire år. Det er meget forskelligt, hvor meget støtte de unge har brug for at få. For eksempel under Corona-pandemien så Ventilen også en lille stigning af antallet af unge som følte sig ensomme. De kom netop til Ventilen for at finde deres sociale kompetencer frem igen, da de var blevet ”glemt”.

Ventilen vil gerne have flere hænder, så de kan blive mere synlige og komme ud og holde fordrag på forskellige skoler. De ønsker at fortælle om det at være ensom, så de kan hjælpe endnu flere unge, der har brug for det. Så hvis du vil gøre en forskel for unge, der føler sig ensomme og hjælpe dem på rette spor, så kan du altid blive frivillig hos Ventilen ved enten at kontakte dem på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller finde jobopslaget på frivilligjob.dk, hvor du kan læse meget mere om hvad det indebærer.

Hvis du selv går med følelsen af at være ensom eller uden for fællesskabet, og har brug for et trygt rum, hvor der er plads til alle, og du kan komme og få trænet din sociale muskel, så tøv ikke. Ventilen står klar til at hjælpe dig hver tirsdag i Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved imellem kl. 17-21 eller kontakt dem på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Besøg Ventilen Næstved

Ditte fra Ventilen interviewes af Frederikke og Amalie fra Herlufsholm

Ditte fra Ventilen interviewes af Frederikke og Amalie fra Herlufsholm under Frivillighedsugen

Andre nyheder


Se flere nyheder

Artiklen, der sætter fokus på Ventilen Næstved, er skrevet af Frederikke og Amalie fra Herlufsholm Skole under deres Frivillighedsuge hos Frivilligcenter Næstved i marts 2023.